א. בעלי האתר לא יספקו מידע הקשור לפרטי הקשר של המשתמש (כתובת, מספר טלפון),
ללא קבלת הסכמה מן המשתמש עצמו, למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטים.

ב. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להעביר לצד שלישי מידע מצטבר כלשהו אודות המשתמשים.

ג. המשתמש מסכים כי למפעלי האתר זכות לשלוח כתובות איימיל עם כל התכנים אשר עולים על רוחם.

ד. בעלי האתר אינם נושאים באחריות על כל נזק שנגרם עקב הסתמכות על המידע באתר.
או על כל נזק שיגרם עקב כניסה ללינקים באתר האחראיות היא על המשתמש בלבד.

כל ההמלצות באתר הם בגדר המלצה בלבד האתר אינו אחראי על כל אובדן כספי עקב ההמלצות באתר.